Veincare 血管性病变激光治疗系统

Veincare操作视频_c1,c2期血管病变的治疗方式


Veincare
血管性病变激光治疗系统使用400, 600um大小的Fiber进行治疗,可以减轻伤疤在治疗结束后感染等危险性的产生。
Veincare
Veincare_03-(1)_01
20170
Veincare_03-(1)_03

Veincare
Veincare
Veincare

发表评论